Gửi tin nhắn
Sichuan Baolida Metal Pipe Fittings Manufacturing Co., Ltd.
E-mail manager@scbldgj.com điện thoại 86--13980853449

Nhà kính thiếu ánh sáng

1 2 3 4 5

Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào

86--13980853449
98 Xingong Dadao, quận Xindu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi